CTC Leasing og Biladministrasjon

Leasing for bedrifter med inntil 10 biler, Biladministrasjon for bedrifter med bilhold på mer enn 10 biler.

Om leasing

* Leasing er en finansieringsform som gir mulighet til å anskaffe nødvendige driftsmidler, uten å belaste egenkapitalen eller andre lånekilder.
* Leietaker disponerer bruksretten til bilen(e), mot et avtalt månedsbeløp over et fast tidsrom.
* Når leieperioden er over leveres bilen tilbake til forhandler. Da står kunden fritt til å velge mellom å ta ut en ny bil, få tilbud på utkjøp eller avslutte forholdet.            
* Et leasingselskap er fritatt for moms på den delen av kjøpesummen som ikke er avgiftsbelagt.

Dermed kan leasing være økonomisk fordelaktig.

Leietid:

Personbil 48 mnd.
Varebil 24 - 60 mnd.

CTC Leasing

* Lavere totalkostnader
* Enklere og bedre bilhold
* Frigjøring av kapital
* Lett å budsjettere
* God kostnadskontroll
* Mindre risiko på bruktbilpris
* Frihet - mange bilmerker å velge blant

Les mer om hvorfor lease bil hos CTC under fanen "lease bil hos CTC".

Mange bedrifter innser etter hvert at det er tidkrevende og lite lønnsomt å drifte egen bilpark. Av den grunn velger stadig flere å overlate denne jobben til spesialister.
Ved leasing av ti biler og oppover anbefales biladministrasjon.

Hva er CTC biladministrasjon?

Biladministrasjon innebærer at vi har det fulle ansvar for din bedrifts bilpark og alle kostnader knyttet til den.

* Dere mottar en samlefaktura hver måned
* Full oversikt over alle rapporter og kostnader er til enhver tid tilgjengelig på internett.

Enklere blir det ikke

* Samlefaktura hver måned. Bilagsmengden reduseres betydelig.
* Bilregnskap (kjøpsrapport og drivstoffrapport pr. bil og totalt) på Web-hotell. Gir oversikt og god kostnadskontroll.
* Bilflåterapport (totalbilde av hele bilparken) på Web-hotell. Gir oversikt og god kostnadskontroll.
* Fleksibilitet. Vi kan inkludere drivstoffavtale, forsikring, service/vedlikehold, årsavgift, dekkavtale, bomringavtale, erstatningsbil ved skade, veihjelpstjeneste etc. Alt etter deres behov.
* Lett å budsjettere.
* Dynamisk internettrapportering - Web-hotell.
* Frihet - mange bilmerker å velge blant.

Les mer om hvorfor bruke CTC biladministrasjon under fanen "lease bil hos CTC".

Om oss

Vi har siden 1992 levert produkter innenfor leasing og privatleie av biler. Allerede i 2001 kunne vi tilby løsninger for biladministrasjon. Våre erfaringer og vår kunnskap gjennom så mange år, vil gi deg et bekymringsløst bilhold, når du velger oss som samarbeidspartner til ditt eller deres bilhold. 


LES VÅR BROSJYRE.

Kontakt: CTC Bilpartner, Stamveien 7 1481 HAGAN, Telefon 64 84 00 00, ctcbil@ctcbil.no

VÅRE REFERANSER

Nordialog Colgate PEAB BFO Selmer Veidekke NFF