Lease bil hos CTC Bilpartner

Uavhengig av hvilket produkt du velger: det lønner seg ofte og leie, ikke eie.

Gode grunner til å velge privatleie og leasing gjennom CTC Bilpartner

* Vi tilbyr rådgivning, god service og tett oppfølging

* Vi er markedsledende på pris, fordi vi har lave driftskostnader og svært gode samarbeidsavtaler med billeverandører, finansieringsselskap, forsikringsselskap og drivstoffselskap.

* Du frigjør kapital og får god kostnadskontroll på bilholdet.

* På våre nettsider får du tilgang til priser, modellutvalg, m.m.

* Vi tilbyr de fleste bilmerker.

* Leietid for personbil er 48 mnd., mens varebil varierer fra 12-60 mnd.

 Gode grunner til å velge CTC Biladministrasjon

* Vi drifter bilparken din, noe som gir lavere totalkostnader og god bedriftsøkonomi.

* Alle kostnader kan inkluderes i èn samlet faktura hver måned, etter kundens egne ønsker og behov.

* Bedriften sparer tid på administrasjon av bilparken.

* Bedriften får et enklere og mer oversiktlig bilhold.

* På egne nettsider finner bedriften alltid oppdatert informasjon om eget bilhold.

* Dere får et rimeligere, mer oversiktlig og bedre bilhold.

* Deres administrasjon sparer tid og kan fokusere mer på sitt egentlige virkefelt.

* Dere frigjør kapital, får mindre avskrivning og har mindre risiko på bruktbilpris.

* Lavere driftskostnader og nære relasjoner til våre samarbeidspartnere gjør at vi kan være markedsledende på pris.

* Dere får betydelige drivstoffrabatter.

* Dere oppnår trygghet, frihet og fleksibilitet.

Om oss

Vi har siden 1992 levert produkter innenfor leasing og privatleie av biler. Allerede i 2001 kunne vi tilby løsninger for biladministrasjon. Våre erfaringer og vår kunnskap gjennom så mange år, vil gi deg et bekymringsløst bilhold, når du velger oss som samarbeidspartner til ditt eller deres bilhold. 


LES VÅR BROSJYRE.

Kontakt: CTC Bilpartner, Stamveien 7 1481 HAGAN, Telefon 64 84 00 00, ctcbil@ctcbil.no

VÅRE REFERANSER

Nordialog Colgate PEAB BFO Selmer Veidekke NFF